Datumy MRP horizontu

Start date

Začátek plánovacího horizontu. Žádné zadržené požadavky neexistují před tímto datumem. (V plánovacím běhu, všechny zadržené požadavky starší než tento datum a všechny pevně plánované objednávky s datumem dokončení, který je starší ten tento datum, jsou smazány.)Sestava Intervaly období, která se používá pro sumarizaci požadavků pro tisk, začíná tímto datumem.

Current date

Datum, kdy byl vytvořen plán materiálu. Ruční předpovědi a požadavky starší než tento datum jsou smazány. Propagované předpovědi a požadavky jsou přepočítány, když přejdou přes tento datum. Uvolněné objednávky s datumem dokončení před tímto datumem jsou označeny jako zpožděné.

Tento datum je základem plánu. Tento datum obvykle koresponduje se začátkem intervalu předpovědi.

Všechny MLI požadavky v MLI plánu jsou automaticky smazány z tohoto plánu plánovacím během jakmile přejdou přes tento datum. MRP předpokládá, že všechny tyto požadavky již byly odeslány k uspokojení odbytových objednávek.

Release date

Datum, kdy jsou objednávky označeny jako vhodné pro uvolnění. Všechny plánované a pevně plánované objednávky s datumem zahájení před tímto datumem jsou označeny jako vhodné pro uvolnění pomocí výjimky.

Všechny objednávky nalezené plánovacím během, které jsou v horizontu uvolnění, jsou zvýrazněny s plánovací výjimkou a tak je označeno, že by měly být schváleny pro uvolnění do modulu IM. MRP pak vloží tyto objednávky do souboru Order Review file.

Allocation date

Shows you the date that determines when MRP treats allocations as immediate allocations or time-phased allocations. The timephased allocation option allows you to use the items’ lead time and to specify an allocation fence to help determine when MRP treats allocations as immediate allocations or time-phased allocations. Allocations are treated as immediate allocations if the allocation required date is within the time-phased allocation fence (TPAF) or the lead time, whichever is shorter.

Allocations are treated as time-phased allocations if the allocation required date is beyond the TPAF or the lead time, whichever is shorter.

Review date

Datum, kdy jsou objednávky viditelné pro prohlížení a schvalování pomocí volby 1 nebo 2 v menu Order/Schedule Release and Review. Všechny plánované objednávky s datumem zahájení před tímto datumem a všechny uvolněné a pevně planované objednávky jsou kopírovány do souboru Order Review file a jsou zobrazeny na obrazovkách Order Review and Approval.

Všechny objednávky, které jsou nalezeny v rámci Review horizontu, jsou vloženy do souboru Order Review file, ale nejsou zvýrazněny. Tyto objednávky jsou plánované objednávky, které mohou být uvolněny do modulu IM.

End date.

Poslední datum pátého roku pětiletého kalendáře MAPICSu. Je to konec plánovacího horizontu.

Tento datum se mění pouze tehdy, kdy je přidán nový rok do MAPICS kalendáře.