Komentáře v COMu

Každý komentář v MAPICSu má své číslo - tzv. Comment header number. Na toto číslo se odkazuje ve všech databázích. Znamená to, že pokud se změní komentář, změní se okamžité ve všech databázích.

Tyto komentáře je možné nahrávat pomocí offline souboru, je možné vytvořit program pro automatické generování komentáře.

Komentáře slouží k rozšířenému popisu položky nebo k poskytnutí instrukcí, varování, způsoby manipulace atd.

Typy komentářů, jak jsou uvedeny na obrazovce:

  1. Obecný zákazník - general customer
  2. Obecná položka - general item
  3. Obecný speciální náklad - general special charge
  4. Obecná zásilka - general shipment
  5. Obecný kontejner - general container
  6. Zákaznická položka - customer item
  7. určitý zákazník - specific customer
  8. určitá položka - specific item
  9. určitý speciální náklad - specific special charge

Soubor MBAWREP - Header comment

Tento soubor obsahuje hlavičkové informace o komentáři. Jediný klíčový údaj je číslo komentáře.

AWKANB S7,0
Comment header number. Číslo komentáře. Klíčový údaj.

AWHXCD A5
Comment user reference. Tento identifikátor dovoluje použít komentář více než jednou, například stejný komentář může být použit pro více zákazníků, položek nebo speicálních nákladů. Také to umožňuje mít více než jeden komentář pro zákazníky, položky a tak dále. Komentáře označený ****1 a ****2 jsou vyhrazeny pro complementary faktury.

AWIFTX A25
Comment header description. Popis (komentář) ke komentáři.

AWHPST A1
Comment inclusion indicator. Indikátor, zda se komentář automaticky tisknout na všech dokumentech. Možné hodnoty jsou:
0 Nezahrnovat automaticky
1 Zahrnovat automaticky (Default)

AWHYCD A2
Comment class code. Možné hodnoty jsou:
T Transaction specific
1 General customer
2 General item
3 Customer specific
4 Item specific
5 General special charges
7 Customer item
8 Special charge specific
A General shipment
9 General container

Tento kód se kontroluje proti databázi MBFWREP

AWAAYZ S7,0
Comment copied from. Číslo komentíře, z kterého byl komentář zkopírován, pokud byl.

AWAD1N A1
Text line print control. Možné hodnoty jsou:
1 1 line up
2 2 lines up
3 3 lines up


Soubor MBAXREP - Line Comment

Tento soubor skutečně obsahuje Vámi napsané komentáře. Komentáře lze napsat v různých jazycích a může obsahovat více řádků.

AXKANB S7,0
Comment header number. Klíčový údaj. Číslo komentáře.

AXAKCD A3
Language code. Klíčový údaj. Kód jazyka.

AXKBNB S5,0
Comment line sequence number. Klíčový údaj. Číslo řádku komentáře. Jeden komentář tak může obsahovat 25 x 99999 znaků.

AXHDTX A25
Comment line text. Text komentáře. Toto pole obsahuje komentáře jak v místním, tak v cizím jazyce.


Soubor MBEDCPP - Comment xref to Item number

Tento soubor obsahuje komentář pro určitou položku.

EDAITX A?,?
Item number. Klíčový údaj. Číslo položky.

EDKANB S7,0
Comment header number. Klíčový údaj. Číslo komentáře.

EDHXCD A5
Comment user reference.


Soubor MBA1CPP - Comment xref to customer

Tento soubor obsahuje komentář pro určitého zákazníka.

A1AENB S2,0
Company number. Klíčový údaj. Číslo společnosti.

A1CANB S7,0
Customer number. Klíčový údaj. Číslo zákazníka.

A1KANB S7,0
Comment header number. Klíčový údaj.

A1HXCD A5
Comment user sequence


Soubor MBA0CPP - Comment xref to Customer Item

A0AENB S2,0
Company number. Klíčový údaj. Číslo společnosti.

A0CANB S7,0
Customer number. Klíčový údaj. Číslo zákazníka.

A0HJTX A?,?
Customer Item number. Klíčový údaj. Zákaznické číslo položky.

A0KANB S7,0
Comment header number. Klíčový údaj.

A0HXCD A5
Comment user reference


Soubor MBEICPP - Comment xref to Special Charge

EIGTCD A?,?
Special charge ID. Klíčový údaj. Identifikátor speciálního nákladu.
EIKANB S7,0
Comment header number. Klíčový údaj.
EIHXCD A5
Comment user reference. Klíčový údaj.


Soubor MBA2CPP - Comment xref to report

Tento soubor obsahuje informace o tom, na které tiskové sestavě se má komentář vytisknout.

Možné sestavy jsou:

A2AAG9 A10
Report name. Klíčový údaj. Jméno sestavy.
A2KANB S7,0
Comment header number. Klíčový údaj. Číslo komentáře.


Soubor MBAYCPP - Comment xref Quote/Order

AYAENB S2,0
Company number. Klíčový údaj. Číslo společnosti.
AYDCCD A1
Internal header type. Klíčový údaj.
AYCVNB A7
Qoute/Order number. Klíčový údaj.
AYKANB S7,0
Comment header number. Klíčový údaj.
AYHXCD A5
Comment user reference.


Soubor MBEECPP - Comment xref to Line Item

EEAENB S2,0
Company number. Klíčový údaj. Číslo společnosti.
EEDCCD A1
Internal header type. Klíčový údaj.
EECVNB A7
Quote/Order number. Klíčový údaj.
EEFCNB s7,0
Line item sequence. Klíčový údaj.
EEKANB S7,0
Comment header number. Klíčový údaj.
EEHXCD A5
Comment user reference


Soubor MBEFCPP - Comment xref to Order Special Charge

EFAENB S2,0
Company number. Klíčový údaj. Číslo společnosti.
EFDCCD A1
Internal header number. Klíčový údaj.
EFCVNB A7
Qoute/Order number. Klíčový údaj.
EFKDNB S3,0
Special Charge sequence. Klíčový údaj.
EFKANB S7,0
Comment header number. Klíčový údaj.
EFHXCD A5
Comment user reference


© by Vojtěch Mrázek